Adaptive Data Protection

Stała ochrona Twojej firmy
a

Adaptive Data Protection to usługa stałego wsparcia Twojej firmy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa

Wraz ze zwiększającą się stale liczbą systemów i urządzeń podłączonych do sieci, wzrasta liczba miejsc, przez które można dostać się do krytycznych danych firmy.

Stały monitoring cyberzagrożeń powinien być dla Twojej firmy priorytetem. Działanie „od audytu do audytu” czy pod wpływem nagłośnionego medialnie ataku hakerskiego nie są wystarczające.

Chroń swoją firmę na wszystkich wybranych przez Ciebie poziomach

 

Każda firma korzysta z różnych systemów bezpieczeństwa, takich jak ochrona antywirusowa, kontrola dostępu do kluczowych aplikacji czy kontrola dostępu do pomieszczeń.

Z Adaptive Data Protection dostosujemy ochronę Twojej firmy do zmieniającego się środowiska IT oraz zmian w ustawodawstwie – od kwietnia 2018 r. będzie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Skoncentruj się na kluczowej działalności Twojej firmy, a my zadbamy o stały monitoring zagrożeń oraz zapobieganie ewentualnym cyberatakom.

W ramach usługi Adaptive Data Protection oferujemy:

 • Audyt bezpieczeństwa
  Skontrolujemy systemy zabezpieczeń w Twojej firmie
 • Plan ochrony z analizą ryzyka
  Opracujemy docelowy, pożądany plan ochrony zasobów Twojej firmy w połączeniu z analizą ryzyk i wpływu potencjalnych zagrożeń
 • Projekt wdrożenia systemów bezpieczeństwa
  Podzielimy go na kilka faz i rozłożymy w czasie, zależnie od skali działania Twojej firmy i stopnia zaawansowania systemów informatycznych
 • Uruchomienie stałego monitoringu bezpieczeństwa
  Będziemy stale monitorować Twoją firmę w sposób reaktywny (np. reagując na atak DDoS, zgodnie z opracowaną procedurą) i proaktywny (np. wprowadzając poprawki do systemów zapobiegających ewentualnym atakom w przyszłości)