Contact Us

Bądź z nami w kontakcie!

Are you looking for new solutions that will make your company more efficient and effective?

Tell us about your goals and requirements. We will develop a plan for you on how to get more!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Adaptive Applications Sp. z o.o. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest Adaptive Applications sp. z o.o. Więcej informacji znajduje się na stronie Polityka Prywatności

    Adres: ul. Dąbrowskiego 75/70, (60-523) Poznań, Polska

    office@adaptive-applications.com